wtorek, 18 marca 2014

 

AUTYZM MA TYSIĄCE TWARZY!


Wg ICD-10 możliwa ilość kombinacji kryteriów samego autyzmu dziecięcego (F84.0)
daje 2475 obrazów tego zaburzenia.

 

NAUCZYMY CIĘ JAK JE ROZPOZNAWAĆ!


dla kogo:
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Punktów Konsultacyjnych,
  • Zespołów Diagnostyczno-Orzeczniczych, Placówek Oświatowych i Terapeutycznych
  • lekarzy, psychologów, logopedów, pedagogów, terapeutów

na szkoleniu dowiesz się:
  • jaka jest geneza autyzmu, jakie są jego przyczyny i patomechanizmy
  • jakie są standardy diagnozowania: procedury, kompetencje i zadania członków zespołu
  • jakie są kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu na podstawie klasyfikacji ICD-10 oraz DSM-IV/V
  • jakie są narzędzia diagnozy: obserwacja, próby kliniczne, kwestionariusze pomocnicze, rodzaje wywiadów z rodzicami oraz osobami diagnozowanymi
  • jak różnicować autyzm z innymi zaburzeniami
  • jaki jest „złoty standard” diagnozy w krajach zachodnich: narzędzia ADOS I ADI-R
  • jak przekazać diagnozę rodzicom/opiekunom prawnym i/lub osobie diagnozowanej: wnioski zespołu, zalecenia i wskazówki

prowadzący:
mgr Paweł Pflegel - psycholog, kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Pracowni Wspierania Rozwoju STIMULUS, członek i konsultant Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, psycholog i terapeuta w ZPO nr 2 we Wrocławiu dla osób z autyzmem; zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autor bloga autyzm-biologia

czas trwania: 8 godzin

koszt:
szkolenie zamknięte: 4800 zł / 24-osobowa grupa
szkolenie otwarte: 400 zł/osoba

informacje i zgłoszenia:
tel. 717 234 234

lub przez formularz kontaktowy

ZAPRASZAMY!